> Rendelj bűbájt vagy átkot interneten! Itt! <

Ezotéria

Az ezotéria fogalma és célja:

Mielőtt tisztáznánk a fogalmat, pontosítanunk kell a magyar szóhasználatot. A helyes magyar kifejezés: ezotéria. Néhány évvel ezelőtt azonban elterjedt nálunk az "ezoterika" szó, amely vélhetően a német Esoterik szó gondatlan fordításából származik. Mivel minden munkámban törekszem a helyes nyelvhasználatra, így az ezotéria szót használom. Az ezotéria szó a görög esoteros = belső szóból származik, és egy belső körre vonatkozik. Az általunk használt ezotéria szó konkrét jelentése: egy belső körnek szóló tanítás az emberi lét legmélyebb értelméről, valamint a mikrokozmosz és a makrokozmosz összefüggéseiről. Ez a tanítás csak keveseké – a beavatottaké – volt mindig is, szemben az exoterikus (exoteros = külső) tanításokkal, amelyek tömegeknek szóltak. Ennek oka az ezoterikus tanítások végső céljából könnyen megérthető: ez a végcél nem más, mint a polaritás világa fölé emelkedni, az egységbe.

Az emberiség nagy részét – a tömeget – a fent említett okok miatt nem ilyen tudatok alkotják. Másrészt a tömegnek megvan a maga pszichológiája, amiből csak egyet szeretnék itt kiemelni: a tudattalan viselkedést. A tömeg – a sokaság – a spirituális tanításokban is a tudattalan szimbóluma, és így az emberi fejlődés kezdetén áll. Mivel az ezoterikus tanítások egyik központi célja a tudatosság fejlesztése, így nem a tudattalanhoz szólnak, hanem a már öntudatra ébredt vagy ébredező lelkekhez. Ezért sem lehet az ezotéria a tömegek gondolkodása – bármennyire is ezt szeretné hinni a mai felvilágosult, ámde mélyen az anyagban élő ember. A megváltás, a megvilágosodás, mivel mindig tudatosulással jár együtt, soha nem lehet tömeges, így az ezotéria az marad, ami volt: kevés beavatott tudása.